งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒ เม.ย. ๕๔

 • IMG 0173
 • IMG 0174
 • IMG 0173
 • IMG 0174
 • IMG 0175
 • IMG 0175
 • IMG 0176
 • IMG 0176
 • IMG 0177
 • IMG 0177
 • IMG 0189
 • IMG 0189
 • IMG 0195
 • IMG 0196
 • IMG 0195
 • IMG 0196
 • IMG 0197
 • IMG 0197
 • IMG 0198
 • IMG 0198
 • IMG 0199
 • IMG 0199
 • IMG 0200
 • IMG 0200
 • IMG 0201
 • IMG 0201
 • IMG 0202
 • IMG 0203
 • IMG 0202
 • IMG 0203
 • IMG 0204
 • IMG 0204
 • IMG 0194
 • IMG 0194
 • IMG 0178
 • IMG 0178
 • IMG 0179
 • IMG 0179
 • IMG 0180
 • IMG 0180
 • IMG 0181
 • IMG 0181
 • IMG 0182
 • IMG 0182
 • IMG 0183
 • IMG 0183
 • IMG 0184
 • IMG 0185
 • IMG 0185
 • IMG 0186
 • IMG 0186
 • IMG 0187
 • IMG 0187
 • IMG 0188
 • IMG 0188
 • IMG 0190
 • IMG 0190
 • IMG 0191
 • IMG 0191
 • IMG 0192
 • IMG 0192
 • IMG 0193
 • IMG 0193
 • IMG 0205
 • IMG 0205
 • IMG 0230
 • IMG 0230
 • IMG 0226
 • IMG 0226
 • IMG 0228
 • IMG 0228
 • IMG 0229
 • IMG 0229
 • IMG 0225
 • IMG 0225
 • IMG 0221
 • IMG 0221
 • IMG 0222
 • IMG 0222
 • IMG 0223
 • IMG 0223
 • IMG 0206
 • IMG 0207
 • IMG 0206
 • IMG 0207
 • IMG 0208
 • IMG 0208
 • IMG 0209
 • IMG 0210
 • IMG 0209
 • IMG 0210
 • IMG 0211
 • IMG 0212
 • IMG 0211
 • IMG 0216
 • IMG 0216
 • IMG 0213
 • IMG 0213
 • IMG 0214
 • IMG 0214
 • IMG 0215
 • IMG 0215
 • IMG 0217
 • IMG 0217
 • IMG 0218
 • IMG 0218
 • IMG 0219
 • IMG 0220
 • IMG 0219
 • IMG 0224
 • IMG 0224
 • IMG 0227
 • IMG 0227
 • IMG 0231
 • IMG 0231
 • IMG 0232
 • IMG 0232
 • IMG 0233
 • IMG 0233
 • IMG 0234
 • IMG 0234
 • IMG 0235
 • IMG 0235
 • IMG 0236
 • IMG 0236
 • IMG 0237
 • IMG 0237
 • IMG 0238
 • IMG 0238
 • IMG 0239
 • IMG 0239
 • IMG 0240
 • IMG 0240
 • IMG 0241
 • IMG 0241
 • IMG 0242
 • IMG 0242
 • IMG 0243
 • IMG 0244
 • IMG 0243
 • IMG 0244
 • IMG 0245
 • IMG 0245
 • IMG 0246
 • IMG 0246
 • IMG 0247
 • IMG 0247
 • IMG 0248
 • IMG 0248
 • IMG 0249
 • IMG 0249
 • IMG 0250
 • IMG 0250
 • IMG 0251
 • IMG 0251
 • IMG 0252
 • IMG 0252
 • IMG 0253
 • IMG 0253
 • IMG 0254
 • IMG 0254
 • IMG 0255
 • IMG 0255
 • IMG 0256
 • IMG 0256
 • IMG 0257
 • IMG 0257
 • IMG 0260
 • IMG 0260
 • IMG 0261
 • IMG 0261
 • NPR 00127
 • NPR 00128
 • NPR 00129
 • NPR 00130
 • NPR 00131
 • NPR 00132
 • NPR 00133
 • NPR 00134
 • NPR 00135
 • NPR 00136
 • NPR 00137
 • NPR 00138
 • NPR 00139
 • NPR 00140
 • NPR 00141
 • NPR 00142
 • NPR 00143
 • NPR 00144
 • NPR 00145
 • NPR 00146
 • NPR 00147
 • NPR 00148
 • NPR 00149
 • NPR 00150
 • NPR 00151
 • NPR 00152
 • NPR 00153
 • NPR 00154
 • IMG 0001
 • IMG 0002
 • IMG 0003
 • IMG 0005
 • IMG 0006
 • IMG 0007
 • IMG 0008
 • IMG 0009
 • IMG 0010
 • IMG 0011
 • IMG 0012
 • IMG 0013
 • IMG 0014
 • IMG 0015
 • IMG 0016
 • IMG 0017
 • IMG 0018
 • IMG 0019
 • IMG 0020
 • IMG 0021
 • IMG 0022
 • IMG 0023
 • IMG 0024
 • IMG 0025
 • IMG 0026
 • IMG 0027
 • IMG 0028
 • IMG 0029
 • IMG 0030
 • IMG 0031
 • IMG 0032
 • IMG 0033
 • IMG 0034
 • IMG 0035
 • IMG 0036
 • IMG 0037
 • IMG 0038
 • IMG 0039
 • IMG 0040
 • IMG 0041
 • IMG 0042
 • IMG 0043
 • IMG 0044
 • IMG 0045
 • IMG 0046
 • IMG 0047
 • IMG 0048
 • IMG 0050
 • IMG 0051
 • IMG 0052
 • IMG 0053
 • IMG 0054
 • IMG 0055
 • IMG 0056
 • IMG 0057
 • IMG 0058
 • IMG 0059
 • IMG 0060
 • IMG 0061
 • IMG 0062
 • IMG 0063
 • IMG 0064
 • IMG 0065
 • IMG 0066
 • IMG 0067
 • IMG 0068
 • IMG 0069
 • IMG 0070
 • IMG 0071
 • IMG 0072
 • IMG 0073
 • IMG 0074
 • IMG 0075
 • IMG 0076
 • IMG 0077
 • IMG 0078
 • IMG 0079
 • IMG 0080
 • IMG 0081
 • IMG 0082
 • IMG 0084
 • IMG 0087
 • IMG 0088
 • IMG 0089
 • IMG 0090
 • IMG 0091
 • IMG 0092
 • IMG 0093
 • IMG 0094
 • IMG 0095
 • IMG 0096
 • IMG 0097
 • IMG 0098
 • IMG 0099
 • IMG 0100
 • IMG 0101
 • IMG 0102
 • IMG 0103
 • IMG 0104
 • IMG 0105
 • IMG 0106
 • IMG 0107
 • IMG 0108
 • IMG 0109
 • IMG 0110
 • IMG 0111
 • IMG 0112
 • IMG 0113
 • IMG 0114
 • IMG 0115
 • IMG 0116
 • IMG 0117
 • IMG 0118
 • IMG 0119
 • IMG 0120
 • IMG 0121
 • IMG 0122
 • IMG 0123
 • IMG 0124
 • IMG 0125
 • IMG 0126
 • IMG 0127
 • IMG 0128
 • IMG 0129
 • IMG 0130
 • IMG 0131
 • IMG 0132
 • IMG 0133
 • IMG 0134
 • IMG 0135
 • IMG 0136
 • IMG 0137
 • IMG 0138
 • IMG 0139
 • IMG 0140
 • IMG 0141
 • IMG 0142
 • IMG 0145
 • IMG 0152
 • IMG 0153
 • IMG 0154
 • IMG 0155
 • IMG 0158
 • IMG 0159
 • IMG 0160
 • IMG 0163
 • IMG 0165
 • IMG 0168
 • IMG 0169
 • IMG 0170
 • IMG 0171
 • IMG 0172
 • IMG 0258
 • IMG 0259
 • IMG 0262
 • IMG 0263
 • IMG 0264
 • IMG 0265
 • IMG 0266
 • IMG 0267
 • IMG 0268
 • IMG 0269
 • IMG 0270
 • IMG 0271
 • IMG 0272
 • IMG 0273
 • IMG 0274
 • IMG 0275
 • IMG 0276
 • IMG 0277
 • IMG 0278
 • IMG 0279
 • IMG 0280
 • IMG 0281
 • IMG 0282
 • IMG 0283
 • IMG 0284
 • IMG 0285
 • IMG 0286
 • IMG 0287
 • IMG 0288
 • IMG 0289
 • IMG 0290
 • IMG 0291
 • IMG 0292
 • IMG 0293
 • IMG 0294
 • IMG 0295
 • IMG 0296
 • IMG 0297
 • IMG 0298
 • IMG 0299
 • IMG 0300
 • IMG 0301
 • IMG 0302
 • IMG 0303
 • IMG 0304
 • IMG 0305
 • IMG 0307
 • IMG 0308
 • IMG 0309
 • IMG 0310
 • IMG 0311
 • IMG 0312
 • IMG 0313
 • IMG 0314
 • IMG 0315
 • IMG 0316
 • IMG 0317
 • IMG 0319
 • IMG 0321
 • IMG 0322
 • IMG 0323
 • IMG 0324